AMPA Ramon Llull

Esteu al lloc web de l'AMPA de l'Escola Pública Ramon Llull de Barcelona. Aquí podreu trobar totes les coses que anem fent.

dimecres, 25 de febrer de 2015

Convocatòria Assemblea 2014-2015

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dijous 26 de febrer, a les 20.00h en primera convocatòria i a les 20.30h en segona convocatòria, al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2.-  Aprovació, si s’escau, de l’Estat de comptes de l’Associació
3.-  Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2014-15
4.-  Renovació Junta 
5.-  Precs i preguntes


És molt important que assistiu a l’Assemblea, ja que la vostra participació és necessària per al bon funcionament de l’Associació. Malgrat això, si no podeu venir, recordeu que podeu delegar el vostre vot omplint la següent autorització:


 Tijeras negras

DELAGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA SOCIS 26 de febrer de 2015

       En/Na 
       amb  DNI                                         , i soci/a de l’APA Ramon LLull, 
 autoritzo a   
 amb DNI                                              , per a què, en nom meu, participi  a l’ Assemblea  a la que fa referència aquesta convocatòria i prengui els acords que consideri oportuns.

Signat: 

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons