AMPA Ramon Llull

Esteu al lloc web de l'AMPA de l'Escola Pública Ramon Llull de Barcelona. Aquí podreu trobar totes les coses que anem fent.

dimarts, 6 d’octubre de 2015

Manifest per una nova escola pública a l'esquerra de l'Eixample i barri de Sant Antoni

Les escoles de l'esquerra de l'Eixample i del barri de Sant Antoni han iniciat una recollida de signatures per reclamar la construcció d'una nova escola pública. 


Us adjuntem el manifest i el full de recollida

Per una nova escola pública a l’esquerra de l’Eixample  i Sant Antoni

Els darrers anys constatem el desig de les famílies per aconseguir una plaça pública ja sigui per entrar a una escola pública com a un institut públic. Aquesta intenció no reflecteix la llibertat d´ elecció de centre que tan defensen des de la conselleria ja que es veuen abocats a un sorteig on les famílies afortunades aconseguiran una plaça pública i la resta a centres que no desitjaven de manera preferent.

L´ Eixample és el districte de la ciutat on es concentren  més centres educatius concertats, la majoria  religiosos, i el segon en nombre d’alumnes  que van a la concertada.

Això  cal sumar-hi  el dèficit  d´escoles públiques per la falta de planificació i execució en diferents moments. Els  diferents  mapes escolars educatius al districte on es preveia la construcció de centres educatius públics d’infantil i primària així com instituts de secundària han quedat en paper mullat.
A dia d´ avui la situació educativa als barris de l’eixample és força desigual, només el 38% de l´ oferta educativa a infantil i primària  correspon  a centres públics  mentres  que  la resta és  concertada. A secundària la situació empitjora essent un 25% d’oferta pública per un 75% concertada.

A més cal afegir-hi  l’augment de demanda d’escola pública els darrers anys  a conseqüència de la crisi malgrat la baixada de natalitat. La resposta de l’administració ha estat sobrecarregar els centres amb augments de ràtio i amb l’aparició dels anomenats bolets, grups de P3 extraordinaris. Els bolets comporta més alumnat en menys espai  i  una dotació de docents insuficient per fer-hi  front.  Cal començar a esponjar la saturació a les escoles públiques del  barri on totes ja  tenen un bolet i grups amb sobre ràtio.

Diferents entitats, ampes i  col·lectius continuem demanant nous equipaments escolars educatius públics al centre. Per això demanem la construcció d´ una nova escola pública a l’espai de la Model tal com ja es preveia al 2006  i que  mentres no sigui possible per la no disponibilitat del solar s´ adeqüin de manera provisional  barracons pel proper curs lectiu 2016-17 allà on l´ administració cregui convenient.


Motiu pel qual hem començat  aquesta nova recollida de signatures per una nova escola pública al barri el curs proper  2016 – 17. NOM I COGNOM DNI SIGNATURA


 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons