AMPA Ramon Llull

Esteu al lloc web de l'AMPA de l'Escola Pública Ramon Llull de Barcelona. Aquí podreu trobar totes les coses que anem fent.

Qui?

QUÈ ÉS UNA AMPA ?

 • Una AMPA és una entitat que agrupa a pares, mares i tutors d´alumnes d´una escola.

QUINES FINALITATS TÉ?

 • Donar un paper actiu als pares, mares i tutors pel que fa a l'educació dels seus fills.
 • Donar suport i assistir a tots els seus membres i canalitzar les seves iniciatives i suggeriments.
 • Promoure la representació i participació dels pares i mares en el Consell Escolar.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i en la gestió de les activitats extraescolars.
QUÈ OFERIM?

 • Activitats extraescolar no esportives: anglès, escacs, dansa, música, teatre, taller infantil, ceràmica, còmic.
 • Activitat extraescolars esportives: patinatge, futbol, bàsquet, taekwondo, psicomotricitat, hip-hop, escola esportiva -iniciació, natació.
 • Servei d'acollida de matí i tarda.
 • Casals de Nadal, setmana Santa i estiu.
 • Activitats extraescolars durant la jornada intensiva de Juny.

COM ENS ORGANITZEM?

 • L ’AMPA està organitzada en diverses comissions que, bé per mitjà d’un seguiment constant o bé per implicació directa, vetllen pel bon funcionament de tot allò que va més enllà de les funcions de la Direcció de l’escola. Aquesta n’és una breu descripció:  
  • Activitats Extraescolars Esportives (AEE): Supervisa les activitats de Futbol, Bàsquet,  Patinatge, Iniciació Esportiva, Funky hip-hop i Taekwondo. 
  • Activitats Extraescolars No Esportives (AENE): Supervisa les activitats d'Anglès, Escacs, Coral, Música, Teatre, Taller Infantil, Ballem, Tastaolletes, ceràmica i còmic. 
  • Agenda 21 (A21): Projectes de sostenibilitat i respecte mediambiental aplicables a l'àmbit escolar, d'acord amb l'Agenda 21 Escolar de Barcelona. 
  • Festes (F): Contractació de grups d'animació, organització de tallers, logística. 
  • Menjador (M): Vetlla pel bon funcionament i col·labora amb el projecte educatiu del menjador. 
  • Noves Tecnologies (NT): Confecció i manteniment de la pàgina web de l'AMPA. 
  • Servei d'Acollida (SA): Supervisa el funcionament de la guarderia. 
  • Casals (C): Contracta el personal i Organitza els casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu. 
  • Delegats de classe (D): Coordinació del projecte de pares delegats de classe i de les seves tasques. 
  • Cursos de català (CC): Coordinació de cursos de català per a pares i mares. 
  • Coordinadora d'Ampas (CA) : Coordinació entre les diferents ampes de les escoles del barri. 
  • Revista (R) : Coordina la revista Drac
  • Reciclatge de llibres (REMA).: Programa de reciclatge de llibres. 
  • Escola de Pares (EP): Coordina les xerrades informatives.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons